L’electroestimulació per a la disfàgia és un tractament innovador que sol ser recomanat pels especialistes com a complement dels mètodes més tradicionals per tractar aquesta patologia. És una pràctica que ha aconseguit tenir una gran popularitat, gràcies als bons resultats que s’han registrat entre aquells que la practiquen. 

Val la pena aclarir que l’electroestimulació per a disfàgia és un tractament complementari als procediments tradicionals, dels quals se’n solen encarregar els logopedes i altres professionals de la salut que s’ocupen del tractament d’aquest trastorn de la deglució. A més a més, sempre serà un professional de la salut l’encarregat de fer una avaluació prèvia per poder determinar si el pacient és candidat a rebre aquest tractament.

De què es tracta l’electroestimulació per a la disfàgia?

El tractament de l’electroestimulació per a la disfàgia és una teràpia complementària no invasiva que pot ser utilitzada en els casos de disfàgia derivats o no d’una lesió neurològica. Permet donar un estímul a la musculatura implicada en el procés de deglució a partir de l’estimulació elèctrica neuromuscular. 

Aquesta estimulació s’aconsegueix a partir de la col·locació d’elèctrodes que envien suaus impulsos elèctrics que serveixen per afavorir l’estimulació sensorial i motora. Segons la causa i les característiques de les dificultats deglutòries de cada persona, els elèctrodes seran ubicats pels professionals en diferents àrees, com una manera de personalitzar els estímuls i maximitzar els resultats del tractament. 

electroestimulació disfàgia
electroestimulació disfàgia

Beneficis de l’electroestimulació per a la disfàgia

Tenint en compte que, són prop de 50 els parells de músculs i nervis que entren en acció a l’hora d’empassar-se aliments, un tractament com l’electroestimulació per a la disfàgia, que s’enfoca en l’estimulació muscular i sensorial de les zones implicades, és clau per millorar la funció deglutòria dels pacients. 

Per això, són múltiples els beneficis de l’electroestimulació per a la disfàgia observats pels professionals en els pacients que pateixen aquesta patologia. A continuació, li compartim alguns dels més notables:

 • Permet la millora en la contracció del múscul, l’aparició del reflex deglutori i l’augment de la sensibilitat.

 • Afavoreix la contracció dels músculs i l’augment del to de la musculatura relacionada amb la deglució.

 • Permet prevenir les broncoaspiracions i les pneumònies aspiratives derivades de la disfàgia i així, es pot reduir la durada de l’estada hospitalària.

Precaucions i contraindicacions de l’electroestimulació per a la disfàgia

A l’hora d’indagar sobre aquest tractament, és convenient conèixer-ne les precaucions i les contraindicacions. A continuació, li compartim algunes de les que ha de tenir en compte: 

 • Si bé no requereix una col·laboració activa, és necessari que el pacient compti amb un estat de mínima consciència. Per això, està contraindicat el seu ús en pacients que pateixen demències avançades.
 • El seu ús tampoc està recomanat els pacients que fan servir tubs d’alimentació.
 • Cal tenir una cura especial amb la seva aplicació en pacients amb teixits anestesiats, ja que podrien reportar reaccions no desitjades.
 • Determinar la factibilitat de l’ús de l’electroestimulació en aquells pacients que facin servir marcapassos i altres tipus d’elèctrodes, queda en mans dels professionals de la salut.
 • També depèn del criteri professional l’ús de l’electroestimulació per a disfàgia en els pacients que pateixen epilèpsia.
 • S’ha d’evitar el seu ús damunt de ferides obertes, i també la seva aplicació directa sobre la caròtida.

Altres usos de l’electroestimulació

L’electroestimulació també té altres usos, entre els quals s’ha demostrat tenir molt bons resultats:

 • Tratamiento de la parálisis facial: la aplicación de la electroestimulación en pacientes con parálisis facial ha probado su efectividad a la hora de activar la musculatura facial afectada, el aumento del tono y la estimulación sensorial.

 • Activación de la musculatura laríngea: la electroestimulación también permite actuar sobre los déficits motores de la musculatura laríngea, que es una estructura que está implicada en las cualidades acústicas de la voz.

La importància de complementar els tractaments amb una alimentació segura i eficaç

A T. Aliment som especialistes en productes de nutrició adaptada i fa més de vint anys que treballem amb geriàtrics, hospitals i residències. Per això sabem que, si bé els tractaments i procediments complementaris són importants per a les persones amb disfàgia, també és essencial comptar amb aliments que faciliten la deglució.

electroestimulació disfàgia

Alimentació per a la disfàgia de T.Aliment

A la nostra botiga online disposem d’un ampli ventall d’opcions per cobrir totes les ingestes del dia:

Si té preguntes sobre els nostres productes alimentaris per a la disfàgia, pot trucar-nos als telèfons 902 94 73 28 o 93 874 12 00, enviar-nos un mail a info@taliment.com o omplir el nostre formulari de contacte.