Com es pot prevenir la disfàgia?

prevenció de la disfàgia

La dificultat d’ingerir aliments de manera natural, coneguda com a disfàgia, suposa un problema recurrent en persones de la tercera edat o pacients amb complicacions neuromotores, per la qual cosa resulta fonamental conèixer quines són les seves causes per tal de definir fórmules de prevenció de la disfàgia.

Amb aquest propòsit, la prevenció de la disfàgia parteix d’un seguit de recomanacions i tècniques que poden ajudar notablement a les persones grans a millorar la seva qualitat de vida. Malgrat que és complicat evitar que es pateixi disfàgia, aquest trastorn pot ser tractat des de diferents perspectives.

Així, a T.Aliment li oferim un enfocament professional per prevenir els problemes de deglució que poden comportar mals majors en les persones afectades, des d’un punt de vista clínic i social.

Prevenció de la disfàgia: quin és el seu origen?

La disfàgia es considera un trastorn de deglució. És un problema que pot ser el resultat tant de canvis en l’estructura del coll com de l’envelliment i, per tant, d’un enduriment dels músculs de l’esòfag.

Com a particularitat, afecta majoritàriament a persones de la tercera edat, les quals solen experimentar diferents nivells de constricció o altres condicions com el reflux gastroesofàgic.

Aquest impediment del pas dels aliments sòlids i, algunes vegades, líquids per l’esòfag implica que les persones afectades tendeixin a perdre pes i a patir altres malalties subjacents a conseqüència de la malnutrició i la ingesta incorrecta del menjar.

Malgrat això, la presència de la disfàgia en una part important de la població gran ha contribuït a la recerca d’alternatives que resultin beneficioses per a aquest sector. Per aquest motiu, cada cop existeixen més i millors productes que puguin formar part de la dieta bàsica d’aquests pacients.

Per exemple, a T.Aliment hi podrà trobar suplements alimentaris que no només substitueixen el menjar tradicional, amb els seus respectius sabors, sinó que també complementen l’aportació vitamínica i nutricional que requereix la vida diària. D’aquesta manera, els factors que produeixen la disfàgia poden ser contrarestats de manera eficient.

prevenció de la disfàgia

Quins tipus de disfàgia existeixen?

Existeixen almenys tres tipus de disfàgia principals: la disfàgia orofaríngea, la disfàgia esofàgica i la disfàgia neurogènica. Cada una d’elles té atribucions diferents pel que fa a com afecten l’organisme del pacient, ja que s’originen en diferents punts del sistema digestiu.

  • La disfàgia orofaríngea consisteix en la impossibilitat de traslladar els aliments des del bol fins a l’esòfag, la qual cosa dificulta o impossibilita l’alimentació o la ingesta de líquids per part de l’individu. Es pot deure a causes que van des de l’amigdalitis fins a la malaltia del Parkinson.
  • La disfàgia esofàgica s’esdevé per la dificultat de passar els aliments per l’esfínter esofàgic, impedint que aquests arribin a l’estómac. En aquest sentit, el reflux o les hèrnies juguen un paper essencial, ja que són alguns dels motius pels quals resulta impossible l’alimentació normal.
  • La disfàgia neurogènica és causada per lesions neurològiques com per exemple podrien ser els vessaments cerebrals o aquelles causes que generen problemes motors en l’individu.

Prevenció de la disfàgia: quines tècniques existeixen?

En qualsevol de les seves formes, la prevenció de la disfàgia està supeditada a tècniques més o menys efectives segons el cas, que condueixen a millorar l’expectativa i la qualitat de vida dels pacients.

No obstant això, és important considerar que aquestes accions preventives no evitaran que es pateixi la disfàgia, però sí que poden alleugerir-ne els símptomes posteriors i ajudar enormement a la persona que la pateix. Per tant, resulta essencial conèixer algunes d’aquestes aproximacions, sobretot en persones que comencin a experimentar els primers símptomes.

En primer lloc, existeixen exercicis d’elongació que permeten millorar el pas dels aliments en persones amb disfàgia, considerant que és pràcticament impossible prevenir que això passi en tots els individus. D’aquesta manera, millorar la respiració i moviments en realitzar la deglució permet que els músculs no s’atrofiïn. Per aquest motiu, la primera recomanació en cas de disfàgia és, a part del diagnòstic, el tractament físic del mal mitjançant aquests exercicis.

prevenció de la disfàgia

Per altra banda, a més dels exercicis motors, la prevenció de la disfàgia depèn de la resolució d’altres problemes de salut que poden comportar-ne l’aparició. Si l’obstrucció orofaríngea es deu a lesions o tumors, és fonamental que el pacient pugui resoldre’ls per poder empassar amb normalitat. A T.Aliment disposem de tots els complements nutricionals necessaris per ajudar en moments complicats com aquest.

Volem ajudar-lo en la nutrició de persones amb disfàgia

prevenció de la disfàgia

Més enllà de les consideracions sobre la disfàgia i la seva prevenció, és essencial recordar que els efectes d’aquesta malaltia es poden tractar a mig i llarg termini, sempre que es compti amb l’atenció requerida i professional.

Així, el convidem a contactar amb nosaltres, ja que T.Aliment no només és el seu proveïdor de fórmules i aliments de confiança, sinó una línia de suport davant de casos com aquests. El nostre principal objectiu és oferir-li una gamma de productes d’excel·lent qualitat per a la configuració de dietes adaptades. Ens pot escriure a info@taliment.com o bé trucar-nos al +34 938 74 12 00 i atendrem les seves peticions de seguida. Confiï en T.Aliment!