A T.Aliment hi trobarà productes per facilitar la nutrició en els diferents nivells de disfàgia

Per aprofundir en els nivells de disfàgia que existeixen, és essencial saber en què consisteix exactament la disfàgia i quines disfuncions provoca. La disfàgia és dolor i dificultat per empassar-se els aliments i es tracta d’una malaltia que pot donar-se tant a l’alçada de la faringe com a mig camí del tub digestiu.

En què consisteix el procés de deglució?

Per entendre a què ens referim és important conèixer el procés pel qual passa el bol alimentari des del moment en què ens l’empassem fins que arriba a l’estómac.

Primer, el menjar s’ha de mastegar amb cura, assegurant-nos que es tritura correctament per part de les dents, de manera que, a l’hora d’empassar-se el bol alimentari ja format, aquest baixarà pel tub digestiu fins a l’estómac.

Quan empassem, el paladar tou tanca el pas de la tràquea per evitar que el menjar hi passi, permetent als aliments que passin cap al tub digestiu per després baixar a l’estómac. Un error de qualsevol de les parts d’aquest procés pot conduir a una disfàgia, és quelcom que pot passar si s’ingereixen aliments mal mastegats o si s’empassa de pressa, però, en algunes persones, pot acabar evolucionant i desembocant com a malaltia.

nivells de disfàgia

Arran de què i quan pot sorgir la disfàgia?

Cal saber que la disfàgia pot aparèixer a qualsevol edat, malgrat que el més comú és la seva aparició en persones d’edat avançada. La disfàgia també pot ser símptoma d’una malaltia més greu que pot haver estat, o no, diagnosticada, en qualsevol cas, el millor és conultar un especialista per poder fer les proves pertinents i aplicar el tractament adequat.

Però, tal com dèiem anteriorment, una part important per tenir cura de la disfàgia és l’alimentació, ja que, depenent del grau, els aliments a ingerir seran uns o altres: en forma sòlida o líquida, i això requereix una dieta especial. En aquest sentit, existeixen 5 nivells, sent el nivell 1 a base de farinetes i el 5 menjar normal ingerit amb moderació.

Nivells de disfàgia: què es pot menjar en cada cas

L’alimentació i nutrició és essencial a qualsevol edat, per la qual cosa patir disfàgia pot ser un problema, ja que pot ser la causa de desnutrició, deshidratació, pèrdua extrema de pes, etc.

Quina dieta s’ha de seguir si es pateix disfàgia? Si el pacient ha estat correctament diagnosticat amb disfàgia, seria recomanable que seguís una dieta adaptada a les seves necessitats, en la qual T.Aliment podem ser un bon aliat com a especialistes en nutrició adaptada que som.

Nivell de disfàgia 1: dieta basada en brous i purés

nivells de disfàgia

Els aliments han de ser suaus i de la consistència d’una sopa, farinetes o puré. Els aliments han de tenir aquestes textures perquè el pacient no tingui dificultats a l’hora d’empassar-se’ls.

Alguns exemples poden ser: sopa de pollastre, sopa de verdures, cremes de verdures, purés de patata, puré de llegums, aigua, sucs, etc.

Nivell de disfàgia 2: dieta a base d’aliments triturats

nivells de disfàgia

En aquest nivell els aliments han d’estar ben triturats i tallats, de manera que sigui fàcil mastegar-los amb les dents i no molestin a l’hora d’empassar.

Poden ser aliments en fred o en calent, per exemple: ous, verdures ben tallades, carns de pollastre o peix, formatge fresc, fruita triturada, iogurts, llet, etc.

Nivell de disfàgia 3: dieta basada en aliments trossejats

Quan estem al nivell 3, els aliments no han d’estar necessàriament triturats, sinó que podem passar a deixar-los en forma de petits trossets que siguin fàcils de mastegar i digerir. Podem agafar d’exemple els mateixos aliments que en el nivell 2, ja que, mentre no siguin d’una mida que sobrepassi, per exemple, una mongeta, seran fàcils de mastegar i empassar pel pacient.

Nivell de disfàgia 4: els aliments han d’estar tallats

Aquests aliments poden estar tallats de manera similar o una mica més gran a la mida d’uns picatostes, s’hi pot afegir més varietats de carn i fruites i, fins i tot, fruits secs si al pacient no li fa massa mal ingerir-los.

Nivell de disfàgia 5: una dieta normal

Si el pacient està en aquest nivell, podrà ingerir qualsevol mena d’aliment, calent o fred, i de qualsevol mida o textura, malgrat que sempre es recomana que ho faci sota supervisió per assegurar-se que mastega fins a triturar els aliments.

Sigui en el nivell que sigui, sempre s’han de prendre precaucions addicionals, ja que, per exemple, l’espessor de certs purés o aliments com la mel o el puré de tomàquet, poden ser massa densos a l’hora d’empassar. La carn de vedella tendeix a ser dura, per la qual cosa evitar-la en una dieta de nivell 5 continua sent una bona precaució. A més a més, adoptar unes noves mesures posturals i dietètiques també pot ajudar a millorar la qualitat de vida d’aquelles persones que pateixen aquesta malaltia.

Mesures posturals per millorar qualsevol dels nivells de disfàgia

Pel que fa a mesures posturals es poden seguir les següents pautes per ajudar el pacient amb qualsevol dels nivells de disfàgia:

  • En el cas de pacients que necessitin ser atesos mai s’ha d’iniciar l’alimentació si estan endormiscats o molt nerviosos. S’aconsella eliminar o disminuir distraccions com la televisió, ràdio, etc.
  • Haurà de romandre assegut durant l’àpat, amb l’esquena recta formant un angle de 90 °.
  • El cuidador que doni menjar al pacient, ha d’estar col·locat a l’altura dels seus ulls o just per sota per evitar que el pacient elevi o acoti el cap per menjar.
  • La pressió de la cullera a la llengua estimula la deglució. Per tant, donar menjar amb palletes només s’ha de fer en cas d’extrema necessitat.
  • No introduir aliments a la cavitat bucal fins que no s’hagi empassat els que hi tenia.
  • Si té tos, nàusees o regurgitació, cal aturar la ingesta d’aliments durant uns minuts.

T.Aliment: especialistes en nutrició adaptada per a tots els nivells de disfàgia

Pel que fa a les mesures dietètiques, s’han de tenir en compte les necessitats nutricionals de cada pacient en funció de si és necessari realitzar diversos àpats amb petites reccions variant entre cada grup d’aliments.

No ens hem d’oblidar que, si es pateix alguna patologia associada a banda de la disfàgia, caldrà adaptar l’alimentació a aquesta situació, per això sempre és recomanable seguir les instruccions d’un especialista.

A T.Aliment hi trobarà un ampli assortiment de productes creats per a l’alimentació de persones que presenten dificultats per empassar. Si visita el nostre catàleg hi trobarà des de brous, purés, gelatines, flocs de fruita o gels texturitzants, entre molts altres.

Si està interessat en els nostres productes o vol més informació sobre ells, no ho dubti i posi’s en contacte amb T.Aliment sense cap mena de compromís. Truqui’ns al 93 874 12 00 o escrigui’ns a info@taliment.com .

nivells de disfàgia