fisiopatologia de la disfàgia

A l’hora d’investigar sobre la fisiopatologia de la disfàgia, és important tenir en compte que es tracta d’una patologia que implica una dificultat a l’hora de desplaçar l’aliment o líquid ingerit per la boca, faringe i esòfag. 

Parlar de la fisiopatologia de la disfàgia, és fer referència a un trastorn que només és molt molest pel pacient, si no que també pot arribar a ser perillós. Per això, és important cuidar la dieta d’aquestes persones mitjançant productes com els de T.Aliment, per així millorar la seva qualitat de vida.

Fisiopatologia de la disfàgia

Com s’ha mencionat anteriorment, la disfàgia és la dificultat per desplaçar aliment o líquid per la boca, faringe i esòfag. El seu origen se sol deure a l’obstrucció mecànica i la disfunció motora, dos mecanismes que detallarem a continuació.

Fisiopatologia de la disfàgia: l’obstrucció mecànica

En fer referència a la fisiopatologia de la disfàgia, és important saber que les causes mecàniques de la disfàgia poden ser luminals, intrínseques a l’esòfag o extrínseques:

 • Luminals: per exemple, poden ser a causa d’un bol alimentari gran o a causa de la presència d’un cos estrany.

 • Intrínseques a l’esòfag: inclou causes com la inflamació, membranes i anells, estenosis i tumors.

 • Extrínseques a l’esòfag: es troben en aquest grup l’espondilitis cervical, el creixement de tiroide o tumoració medianística i compressió vascular, entre altres patologies.

Fisiopatologia de la disfàgia: la disfunció motora

Les anomalies en la funció motora que causen disfàgia poden estar relacionades amb:

 • Defectes en l’inici del reflex de deglució: entre ells, hi ha la paràlisi lingual, la manca de saliva i les lesions que afecten els components sensitius dels parells cranials X i XI.

 • Trastorns del múscul estriat faringi i esofàgic: en aquest grup s’ubiquen els trastorns musculars, les lesions neurològiques com la miastènia greu, polio o esclerosi lateral amiotròfica, entre altres.

 • Trastorns del múscul llis esofàgic: entre aquests trastorns, hi ha l’acalàsia, esclerodèrmia i la distròfia miotònica.

Quins són els símptomes de la disfàgia?

A l’hora de presentar trastorns deglutoris, és important conèixer quins són els símptomes de la disfàgia:

 • Dolor en empassar

 • Impossibilitat d’empassar

 • Sensació de menjar encallar al coll o al pit

 • Regurgitació

 • Acisesa estomacal freqüent

 • Pèrdua de pes

 • Tos o arcades a l’empassar

fisiopatologia de la disfàgia

Proves per detectar la disfàgia

Davant el dubte sobre en què consisteix un test de disfàgia, és important saber que existeixen dues proves principals per detectar aquesta patologia: el text de disfàgia i el test d’alè. 

El test de disfàgia és un mètode a través del qual, amb el pacient sedat, s’administren bols alimentaris de diferents mides i textures. Així, a mesura que el bol passa, s’estudien els signes d’alteració i eficàcia que tinguin lloc en el pacient.

El test d’alè es fa atès que el reflux esofàgic, que és una de les causes de la disfàgia, pot estar relacionat amb la presència del bacteri Helicobacter pylori a l’organisme. N’hi ha prou amb bufar dins una bossa dues vegades. La primera es fa directament en forma basal i la segona, passats uns 20 minuts, després d’empassar-se una pastilla de substrat. 

Dieta per a disfàgia de T.Aliment

A T.Aliment som experts en nutrició adaptada per a pacients amb disfàgia. Per això, elaborem els millors productes per garantir una deglució segura. 

La clau de la dieta per a la disfàgia de nivell 1, es troba en preparar aliments liquats, suaus i sense grumolls, que requereixin poca masticació. També és important que siguin aliments espessits amb farina, midó, patata o productes com gelatines, espessants o gels texturitzants.

És essencial incloure tots els nutrients d’una dieta equilibrada i per això, a continuació deixem algunes idees per incorporar, de manera segura, els làctics, les proteïnes i els grans:

fisiopatologia de la disfàgia
 • Làctics: es poden incorporar a través de la llet, púding, flam, puré, formatge crema, crema batuda. És important evitar combinacions amb grumolls o fruits secs.

 • Carns i proteïnes: per incloure proteïnes evitant trossos de carn, es pot fer puré de llenties o de carns, farinetes al forn o truites d’ou. També es pot fer servir un complement proteic.

 • Midó, pa i grans: aquests aliments inclouen les patates fetes puré, les pastes, l’arròs i el pa o la brioixeria. És important que els aliments estiguin tan liquats com sigui possible i saturats de líquid.

Confiï en T.Aliment per a l’alimentació de pacients amb disfàgia

Com a experts en nutrició adaptada, a T.Aliment no només comptem amb un alt grau de coneixement sobre tota la cosa relacionada amb la disfàgia. També oferim els millors productes alimentaris que permetran als pacients amb disfàgia comptar amb l’aportació nutricional diària que necessiten.

Si té dubtes sobre els nostres productes, pot contactar amb nosaltres per telèfon al número 902 94 73 28 o al 93 874 12 00, o escriure’ns al correu info@taliment.com. El nostre equip d’experts estaran encantats d’atendre’l.