La qualitat dels productes de T.Aliment està garantida pel certificat IFS

Quan una empresa es dedica a la producció d’aliments, com és el cas de T.ALIMENT, és necessari que tingui el certificat IFS. Aquest certificat indica que l’empresa ha establert processos apropiats per garantir la seguretat dels productes que fabrica i que respecta les especificacions dels seus clients. 

La certificació IFS Food és el referent global de qualitat per a les empreses d’alimentació. La IFS Food es fa servir quan un producte és “processat” o quan hi ha un risc de contaminació del producte durant l’envasat primari.

El certificat IFS  Food és indispensable per a tots els proveïdors de productes alimentaris sota la marca de distribuïdor i afecta les empreses de transformació d’aliments o envasadores.

Certificat IFS

Quines normes regeixen el certificat IFS?

El certificat IFS té actualment sis normes desenvolupades gràcies a la participació de les diferents parts implicades en les diferents etapes de la cadena de subministrament.

Les normes ajuden els usuaris amb la posada en pràctica de les normatives legals relatives a l’alimentació i/o seguretat del producte i al mateix temps proporcionen una guia uniforme en relació amb la seguretat del producte i amb els aspectes relacionats amb la qualitat.

La certificació IFS Food: un estàndard internacional

Certificat IFS

El certificat IFS (International Food Standard) és un estàndard internacional reconegut per GFSI  (Global Food Security Initiative) i està basat en un mètode d’avaluació compartit. Està dirigit a la selecció i qualificació dels proveïdors que operen en el camp de la nutrició, siguin distribuïdors, al detall, majoristes o empreses d’envasat d’aliments. La norma IFS s’aplica a totes les etapes de la cadena de producció i processament de matèries primeres. Els requisits imposats per aquesta norma es refereixen als sistemes de gestió ja existents, com per:

 • HACCP: Anàlisi de Riscos i Control de Punts Crítics

 • GMP: Bones Pràctiques de Manipulació

 • BPL: Bones Pràctiques de Laboratori

 • GHP: Bona Pràctica d’Higiene

Quins objectius té la norma IFS Food?

La norma IFS es va desenvolupar amb la finalitat de definir els requisits de seguretat i qualitat, així com els criteris operatius que han de complir les empreses que operen al sector de la producció d’aliments per complir amb totes les obligacions exigides per la legislació vigent i per a la protecció del consumidor.

Quins són els principals beneficis del certificat IFS Food?

Un dels principals beneficis del certificat IFS és construir i operar un sistema de gestió per controlar el compliment total de la qualitat, la seguretat i les restriccions de compliment amb les lleus que regulen el sector, especialment les vigents als països de destí dels productes acabats. 

 

Altres avantatges de la norma IFS són:

 • Millora constantment el rendiment en seguretat alimentària.

 • Augmenta la confiança entre fabricants i minoristes.

 • Assegurar una major facilitat per a la comparació i la transparència al llarg de tota la cadena de subministrament.

 • Facilita el control de totes les etapes de producció, reduint al màxim els perills de contaminació.

 • Augment de l’eficiència productiva.

 • Permet a les empreses prioritzar les àrees de millora.

 • Assegura la visibilitat i permet compartir l’informe d’auditoria amb les cadenes de distribució més importants a través de la base de dades IFS.

 • Facilita la consecució de l’avantatge competitiu al mercat.

 • Qualificar l’empresa com a proveïdor de la GDO.

 • Millores evidents a les instal·lacions.

Quina és la importància del certificat IFS Food per a T.Aliment?

Al llarg dels darrers anys, les certificacions en el sector agroalimentari han experimentat un fort increment, exercint funcions cada cop més importants i representatives per a les empreses del sector. 

De fet, avui en dia, tenir una o més certificacions per a l’empresa significa poder garantir als seus clients que treballen de manera metòdica per garantir la qualitat dels productes venuts

També significa col·locar-se visiblement al mercat i és considerada una empresa fiable, ja que està certificada per un organisme extern completament independent. I això és precisament el que podem oferir als nostres clients des de T.Aliment: un ampli catàleg de productes per a disfàgia de la màxima qualitat i amb la certificació IFS.

Certificat IFS

Quins són els passos principals per una empresa que vol ser certificada com a IFS Food?

 La norma IFS Food es basa en un sistema HACCP integrat amb bons estàndards de processament i un sistema de gestió de documents. 

Perquè una empresa obtingui la certificació IFS Food ha de dur a terme una anàlisi de risc concret (microbiològic, biològic, químic, físic, al·lèrgens), conèixer, avaluar i controlar tots els seus proveïdors, tant les matèries primeres com l’embalatge primari i el material que està en contacte amb els aliments.

La base és el procés d’adquisició, pel qual els criteris d’avaluació i qualificació han de ser clars i basats en:

 • Auditoria als seus proveïdors
 • Certificats d’anàlisis
 • Fiabilitat/ queixes
 • Avaluació de riscos

Cal posar èmfasi en el fet que aquestes normes estenen l’abast del control i l’acció també en altres aspectes documentals, com el control de la conformitat de les etiquetes, la comparació de les taules nutricionals informades en l’etiqueta amb els resultats analítics i altres aspectes relacionats amb els requisits específics.

Certificat IFS

Confiï en els nostres productes: qualitat assegurada amb el certificat IFS

Com ha pogut veure, el certificat IFS  és sinònim de qualitat i garantia de feina ben feta. 

Dia rere dia, a T.Aliment ens esforcem per oferir uns productes excel·lents als nostres clients i que un organisme extern avali el nostre procés de treball, ens dona forces per continuar.

Si està interessat a saber quins productes estan inclosos al nostre catàleg, no ho dubti i posi’s en contacte amb nosaltres. 

Ens pot escriure a  info@taliment.com o trucar-nos al +34 938 74 12 00. Serà un plaer compartir els nostres productes i poder-lo ajudar.