T.Aliment
Circumval·lació 108-110
08241 Manresa
T. 902 94 73 28
T. 93 874 12 00
info@taliment.com